Εμποτισμένη ξυλεία

Oι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι εμποτισμού του ξύλου είναι αυτές που γίνονται σε κλειστό κύλινδρο (κλίβανο) με άσκηση πίεσης και κενού μέσα στον κύλινδρο. Με τον τρόπο αυτό το υγρό εμποτιστικό εισχωρεί μέσα στα κενά του ξύλου σε μεγαλύτερο βάθος και έτσι επιτυγχάνεται σημαντική προστασία του ξύλου.

Οι κυριότεροι εχθροί του ξύλου είναι οι μύκητες (σηπτικοί και χρωστικοί), τα έντομα και οργανισμοί που αναπτύσσονται στο νερό και τη θάλασσα. Κατά τον εμποτισμό της ξυλείας σε υδατικό διάλυμα, τα δραστικά συστατικά του αντιδρούν μεταξύ τους μέσα στο ξύλο και σχηματίζουν σύμπλοκες ενώσεις που είναι σε υψηλό βαθμό αδιάλυτες στο νερό. Αυξάνεται έτσι σημαντικά η αντοχή και η φυσική διάρκεια ζωής κάθε είδους ξύλου, αφού γίνεται απρόσβλητο από τους διάφορους βλαβερούς εχθρούς του.